Nieuwsbrief
T
F
Tue 19.03 - 20:30

Surname Viêt Given Name Nam (1989)

Trinh Minh-ha, 1989, VSA, 108', Vietnamese en Engels gesproken, Engels ondertiteld
i.s.m. Film-Plateau

ticket: €6 (standaard) / €4 (reductie)

RESERVEERIn Surname Viêt Given Name Nam spreekt Trinh T. Minh-ha rond - en dus zeker niet over - de verhalen en ervaringen van Vietnamese vrouwen. Minh-ha, één van de meest gerespecteerde postkoloniale filmmakers uit de 20e eeuw en tevens ook professor, theoreticus, musicoloog, en componist, weeft zowel reële als geënsceneerde interviews, archiefmateriaal en prints op een schijnbaar ondoorgrondelijke manier door elkaar en drijft daarmee een veelheid aan subjectieve waarheden op de spits. In navolging van haar eerste film, Reassemblage (1982), weigert ze daarbij opnieuw de mensen die ze in beeld brengt te onderwerpen aan de observerende logica van etnografische documentaires en breekt ze, als poststructuralistisch denker, met gangbare ideeën rond objectiviteit, realisme, representatie en waarneembaarheid.

Zonder dat het onderwerp ter zake aan bekommernis moet inboeten, plaatst Trinh T. Minhha daarbij haar eigen blik en positie, alsook die van de kijker, centraal. Auteurschap in het proces van betekenisgeving staat immers gelijk aan macht. Het is juist die machtsrelatie, waarbij de één de ander fixeert in diens blik en capteert binnen de autoritair opgelegde grenzen van diens wereldbeeld, die ze tot het verleden wil veroordelen. In Surname Viêt Given Name Nam nodigt ze u uit de grenspaden op te zoeken en op de dunne lijnen waar vele waarheden kruisen uw blik te verruimen.

Deze film wordt vertoond door Film-Plateau naar aanleiding van het eredoctoraat dat aan Trinh T. Minh-ha zal worden toegekend op 22 maart 2024 door de vakgroep Communicatiewetenschappen van de Universiteit Gent.

Deze film wordt ingeleid door filmwetenschapper Alexander De Man.