Nieuwsbrief
T
F
Thu 09.05 - 20:00

3 x Kunstonderwijs

Jef Cornelis, 1987, 63’, digitale file
i.s.m. BOEKS

ticket: €6 (standaard) / €4 (reductie)

RESERVEER

Onlangs verscheen het allereerste nummer van de nieuwe periodiek ’t Verzetje, een reeks publicaties waarin diverse aspecten van kunstonderwijs worden belicht. De eerste bundeling Frik, pedant, schoolvos brengt een aantal essays, tekstfragmenten en beelden samen die op particuliere wijze diverse aspecten van het lesgeven en van het leraarschap benaderen, van de centraal staande notie van (kennis)overdracht tot het aftasten van de onvoorzienbare marges van wat leren eigenlijk is.

Naar aanleiding van die eerste publicatie organiseren we samen met BOEKS, een toonplatform voor boeken op de Bijlokesite, een filmavond.


Voor 3 x Kunstonderwijs nodigde de veertienkoppige televisieploeg van Jef Cornelis zichzelf in drie kunstscholen uit: de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten van Gent, de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten van Antwerpen en het Nationaal Hoger Instituut (dat toen nog op de site van de Koninklijke Academie gevestigd was), en de Hogeschool Sint-Lukas in Brussel.

In elk instituut werden telkens drie dagen doorgebracht met een groep van drie kunstenaars, drie kunsttheoretici, drie kunsthandelaars en drie curatoren. Met gesprekken die ze aangaan met docenten, studenten en directeur willen ze de structuur, de dynamiek en de rol van een educatief kunstinstituut belichten en bevragen: Wat wordt er gedaan? Hoe wordt het gedaan? En waarom wordt het gedaan? De ‘Ben ik Da Vinci?’ reclameslogan aan de schoolgevel wordt gecounterd door uitspraken in het klaslokaal zoals ‘roeien met de riemen die je hebt’, ‘het is gewoon onderwijs’ of ‘jammer dat er maar één professor over alles heen kijkt, over die potjes en pannekes én over die conceptuele dingen’.

Na de vertoning schijnen we het licht op de kunstschool van vandaag en stellen we dezelfde vragen vanuit een hedendaags perspectief.

Dit is een vertoning voor (kunst)docenten, (kunst)studenten en alle andere geïnteresseerden.