Nieuwsbrief
T
F
Tue 03.11 - 21:30

Het Kwade Oog (GEANNULEERD)

Charles Dekeukeleire, België, 1937, 77’, DCP
i.s.m. Film-Plateau

ticket: (GEANNULEERD)

RESERVEER


Charles Dekeukeleire liet zich in de jaren twintig en dertig van de vorige eeuw beïnvloeden door de Europese experimentele cinema en de montagetechnieken van Eisenstein. Dit leverde inventieve films op als Impatience (1928), waarmee hij zich inschreef in een avant-gardistische traditie. In 1937 nam hij de verfilming van een toneelstuk van Herman Teirlinck - 'De vertraagde film' - voor zijn rekening. Hij koos voor niet-professionele acteurs en bracht met de opnames van de film het Vlaamse platteland onder de aandacht. Waar Teirlinck de conventies van tijd wilde verstoren, koos Dekeukeleire consequent voor dialectische montage, dubbeldrukken, slowmotion en allerlei ongeziene camerastandpunten.

De film gaat over een zwerver met bovennatuurlijke gaven. Door middel van zijn ‘kwade oog’ terroriseert hij een dorpsgemeenschap. Flashbacks brengen aan het licht dat de zwerver een wreed passioneel drama heeft overleefd en eeuwig op zoek is naar verlossing.