Nieuwsbrief
T
F
Tue 03.10 - 20:30

Wedding in Galilee (1987)

Michel Khleifi, Palestina, België, Frankrijk & Duitsland, verschillende talen gesproken, Engels ondertiteld
i.s.m. Film-Plateau

ticket: €6 (standaard) / €4 (reductie)

RESERVEER(ENGLISH BELOW)

De mukhtar (het hoofd) van een bezet Palestijns dorpje wil een traditionele bruiloft houden voor zijn zoon en vraagt een uitzonderlijke toestemming voor een groepsbijeenkomst aan de Israëlische militaire gouverneur. Deze stemt toe, maar op de voorwaarde dat hij en zijn officieren als eregasten worden verwelkomd. De vrouwen bereiden de bruid ritueel voor en de mannen doen hetzelfde met de bruidegom. In de achtergrond broeit echter de belofte van geweld. Als de duisternis valt, lopen de spanningen tussen het leger en de dorpelingen op.

De Belgisch-Palestijnse filmmaker Michel Khleifi, die opgroeide in Nazareth, schetst een intiem en gelaagd portret van een dorpsgemeenschap met drie generaties van de mukhtar familie. Het filmproces in de politiek beladen Westelijke Jordaanoever bracht uitdagingen met zich mee, maar Khleifi slaagde erin om met lokale Palestijnse non-acteurs en crew samen te werken, waardoor de film een authentieke sfeer kreeg met diepmenselijke verhalen van vreugde en veerkracht in tijden van bezetting.

Inleiding door filmwetenschapper Alexander De Man.

ENG

The mukhtar (head) of an occupied Palestinian village wants to hold a traditional wedding for his son and asks for exceptional permission for a group meeting from the Israeli military governor. The latter agrees, but on the condition that he and his officers are welcomed as guests of honour. The women ritually prepare the bride and the men do the same with the groom. In the background, however, the promise of violence is stirring. As darkness falls, tensions rise between the army and the villagers.

Belgian-Palestinian filmmaker Michel Khleifi, who grew up in Nazareth, paints an intimate and layered portrait of a village community featuring three generations of the mukhtar family. The filming process in the politically charged West Bank brought challenges, but Khleifi managed to work with local Palestinian non-actors and crew, giving the film an authentic feel with deeply human stories of joy and resilience in times of occupation.

Introduction by film scholar Alexander De Man.